Typy jazierok

Veľa našich zákazníkov sa rozhodne pre jazierko preto, lebo sa im niekde nejaké páčilo. Skôr než začneme kopať je dôležité premyslieť si, čo vlastne od jazierka očakávame a načo ho chceme využívať.  Podľa využitia môžeme jazierka  rozdeliť na 4 základné typy: 
Vodný prvok v záhrade
 

Vodný prvok môže mať podobu jazierka, fontány, prameňa, potoka, vody stekajúcej po kameňoch a iné. Ide zväčša o malý objem vody bez  rýb. Môžu v ňom byť vysadené menšie druhy vodných rastlín a lekien. Vodný prvok spĺňa najmä funkciu okrasnú a dopĺňa biotop záhrady z estetického hľadiska.


Základné parametre vodného prvku:
Umiestnenie:   Vodné prvky sa často umiestňujú nie len v záhradách, ale aj na terasách či balkónoch. 
Hĺbka:   Ľubovoľná
Technika:   Zväčša sú používané čerpadlá na obeh vody, fontánky alebo menšie filtračné zariadenia.
 
Záhradné jazierko


Záhradné jazierko má podobne ako vodný prvok v záhrade najmä okrasnú a estetickú funkciu.  Niekedy ani nie je možné určiť či ide o malé jazierko alebo vodný prvok. Záhradné jazierko sa však vyznačuje väčším objemom vody ako vodný prvok. Takéto jazierka sú primárne určené na pestovanie vodných rastlín, v niektorých prípadoch aj chov menšieho počtu okrasných rýb napr. karas, závojnatka a pod. Vzhľadom na to, že záhradné jazierko je buď bez rýb alebo len s malým počtom okrasných rybičiek, vyberáme  aj filtráciu určenú pre tento typ jazierka. Ak však chcete, aby vaše jazierko hralo farbami nie len vďaka rastlinám, ale aj rybám, určite sa pustite do realizácie jazierka určeného pre Koi kapre.

Základné parametre záhradného jazierka:

Umiestnenie:   Ideálne je umiestnenie jazierka v polotieni, kde naň budú dopadať slnečné lúče cca 6 hodín denne.  Vyhýbame sa priestoru pod stromami, kde by do jazierka padalo lístie, ihličie a pod.  a mohlo by prísť k prerastaniu koreňov cez fóliu. Tieň je možné vytvoriť  aj vysadením lekien a vyšších druhov pobrežných rastlín.
Hĺbka:   Pri záhradnom jazierku postačuje hĺbka cca do 1 m v najhlbšom bode.
Tvar:    Záhradné jazierko môže mať v podstate ľubovoľný tvar, vyvarovať sa treba len komplikovaným tvarom pri ktorých je ťažké zabezpečiť správne prúdenie vody, aby sa nevytvárali tzv.  “hluché miesta“.
Rastlinná zóna:   Pri výkope jazierka treba rátať s vysádzaním vodných a bahenných rastlín a tomu prispôsobiť zóny jazierka s hĺbkou  0 – 40 cm.
Technika:   Pri záhradnom jazierku nie sú kladené až také vysoké nároky na Filtračný systém ako pri jazierku s koi kaprami, no pokiaľ má byť voda v jazierku čistá určite neodporúčame realizovať jazierko bez filtrácie.
 
 


Jazierko pre Koi kapre


Ako už z názvu plynie, takéto jazierko by malo byť navrhnuté tak, aby v ňom mali Koi kapre vhodné podmienky na život, rast a vývin, možnosť ukázať všetky svoje farby v plnej kráse. Je však dôležité skombinovať potreby rýb s potrebami zákazníka. Načo by nám bolo jazierko, ktoré je síce kvalitovo vhodné pre ryby, ale nedalo by sa naň pozerať. V praxi sa však skôr stretávame s opačným prípadom- jazierko je síce krásne ale absolútne nevhodné pre život Koi kaprov. Ideálne jazierko pre Koi kapre by malo mať vhodnú hĺbku, dostatočný objem vody vzhľadom na množstvo rýb, oddelenú rastlinnú zónu a najmä veľmi dobre navrhnutú  a nadimenzovanú filtráciu.
 
Základné parametre jazierka pre Koi kapre:

Hĺbka:   Jazierko pre Koi kapre by malo mať hĺbku minimálne 1,5 m.
Tvar:   Ľubovoľný, výkop ideálne s kolmými stenami pre dosiahnutie väčšieho objemu a priestoru na plávanie pre Koi kapre. Jazierko s kolmými stenami a správne vyspádovaným dnom je lepšie odkalované cez dnovú vpusť.
Okraj:   Prevažne vyložený veľkými kameňmi, ktoré Koi kapre nedokážu presúvať po jazierku ako pri drobnejšom kamenive.
Rastlinná zóna:   Špeciálne pri jazierkach pre Koi kapre sa veľakrát s vysádzaním rastlín ani nepočíta, pretože Koi dokážu rastliny úplne zničiť. Ak už chceme mať aj vysadenú časť v jazierku s Koi preferujeme riešenie oddelenej časti s rastlinami od časti pre Koi kapre.
Technika:   Tento bod je pri jazierku s Koi obzvlášť dôležitý a je priam nevyhnutné počítať s veľmi dobre nadimenzovanou filtráciou aby sme vytvorili stabilné a zdravé prostredie pre chov Koi. Filtrácia, počnúc skimerom, dnovou vpusťou cez mechanickú a biologickú časť až po UV lampu je základom úspechu pri tomto type jazierka.
 Kúpacie jazierko, biobazén, biojazierko


Kúpacie jazierko je ideálny kompromis medzi bazénom a jazierkom. Zákazníci, ktorí si vyberajú kúpacie jazierko chcú mať doma niečo na kúpanie, ale veľký modrý bazén im nezapadá do krásne upravenej záhrady. Kúpacie jazierko má vzhľad prírodného jazierka s kryštálovou vodou,  s vodnými rastlinami a dostatočným priestorom na plávanie. Navyše sa v ňom nenachádza tvrdá chlórová voda.  Rovnako ako aj iné typy jazierok musí byť vhodne navrhnuté čo sa týka pomeru rastlinnej a kúpacej zóny,  filtračného systému  a aj celkového vzhľadu a fungovania.

Základné parametre kúpacieho jazierka:

Časť naplávanie:    Mala by mať hĺbku min. 1,5 - 2,5 m, ideálny je tvar obdĺžniku s rozmermi 4 x 8 m.
Rastlinná zóna:   Ideálny pomer rastlinnej regeneračnej (čistiacej) zóny je 2 : 1 s hĺbkou v rozmedzí od 0 po 100 cm.
Technika:    Aj pri tomto type jazierka je vhodné počítať s vhodne navrhnutou filtráciou, ktorá napomôže udržať v jazierku biologickú rovnováhu.