Izolácia bazéna pre koi v zimnej chovni. Realizácia Sládkovičovo, November 2012.


Použitá bola PVC fólia Fatrafol hr. 1mm, spájaná zváraním priamo v bazéne pre koi. Odkalovanie zabezpečujú dve 110mm dnové vpuste napojené na čerpadlovú šachtu, z ktorej je voda čerpaná do nami navrhnutého 4 komorového biologického filtra.