Izolácia Kúpacieho jaierka, realizácia vlčany August 2016.


Izolácia pvc fóliou Fatrafol hr. 1,5mm, zváraním priamo vo výkope jazierka.