Okrasné jazierko s rybami, realizácia Hurbanovo Október 2013. Objem jazierka 27 m3.

Jazierko bolo založené už dávnejšie. Pre pretrvávajúce problémy spôsobené nedostatočným odkalovaním bola do jazierka dodatočne inštalovaná dnová vpusť 110 mm a skimmer Oase AquaSkim Gravity, napojené potrubím na čerpadlovú šachtu. Do systému bola inštalovaná aj výkonnejšia UV lampa TMC ProClear 110 W. Pred tým bola v systéme nainštalovaná UV lampa s výkonom 36 W, ktorá pre jazierko nebola postačujúca.