Izolácia fóliou Fatrafol 1,5 mm, realizácia Hurbanovo,  Apríl 2016.