Okrasné jazierko, realizácia Jelenec,Jún 2015, objem 9 m3.

Okrasné jazierko s rybami. Jazierko je zvárané na mieru vo výkope z 1,5mm PVC fólie. Použitá je štandardne dnová vpusť a skimmer. O čistotu vody sa stará filter Oase Biotec 12 Screenmatic s UV-C lampou TMC Proclear 30W. Prúdenie vody zabezpečuje čerpadlo Hailea H 10000.