Jazierko s Japonskými koi, realizácia Levice August 2012. Objem jazierka 16 m3.

Do jazierka bola osadená dnová vpusť a skimmer, napojené na čerpadlovú šachtu. Voda je odvádzaná do trojkomorového prietokového filtra cez 36 W UV-C lampu. Štrková zóna je v tomto jazierku vzduchovaná pomocou poréznej hadice a vzduchovacieho kompresora.