Okrasné jazierko bez rýb, realizácia Nová dedinka Apríl 2013. Objem jazierka 15 m3.


Do jazierka bola inštalovaná dnová vpusť a skimmer napojené na čerpadlovú šachtu. Nakoľko v jazierku nie sú ryby bol použitý tlakový filter.