Jazierko s rybami, realizácia Šurany Jún 2014. Objem jazierka 6 m3.


Do jazierka bola osadená dnová vpusť a skimmer, napojené na čerpadlovú šachtu. Voda je odvádzaná do prietokového filtra cez 18 W UV-C lampu. Štrková zóna je v tomto jazierku vzduchovaná pomocou poréznej hadice a vzduchovacieho kompresora.