Okrasné jazierko, realizácia Úľany nad Žitavou, Apríl 2015, objem 22 m3.

Okrasné jazierko s rybami. Jazierko je zvárané na mieru vo výkope z 1,5mm PVC fólie. Použitá je štandardne dnová vpusť a skimmer. O čistotu vody sa stará filter OASE Biotec Screenmatic 18 s UV-C lampou TMC 55W. Prúdenie vody zabezpečuje čerpadlo Hailea H 12000.