Okrasné jazierko, realizácia Žilina, marec 2015, objem 12 m3.

Okrasné jazierko bez rýb. Jazierko je zvárané na mieru vo výkope z 1,5mm PVC fólie. Použitá je štandardne dnová vpusť a skimmer. O čistotu vody sa stará filter OASE Biotec Screenmatic 18 s UV-C lampou OASE Bitron 36C. Prúdenie vody zabezpečuje čerpadlo OASE Aquamax Eco Premium 12000.